Google+

Kartoppgave - hvorfor blir det 59 og ikke 60 grader?

Posisjonen til båken er merket med røde streker. Dette er jo vel og merke bare en prinsippskisse av et kart – men figuren forklarer poenget. Men hvorfor blir bredden 59 grader og ikke 60? Og hvorfor blir lengdegraden 4 grader og ikke 5 grader?

La oss ta bredden først:

 • I kartet er det markert 60 grader nord (blank) omtrent midt på figuren til høyre og venstre med en linje gjennom hele kartet. Langs denne linjen er bredden akkurat 60 grader, (det vil si 60° 00,0´N). 
 • Deretter stiger det med 1 minutt (1´) oppover og vi ser at det står 59 minutter (59´) rett under. Så lenge vi er nord for ekvator så er det alltid slik.
 • Husk at det er 60 minutter i en grad
 • Og så kommer poenget: Tallet 59 rett under 60 på figuren, er altså minutter, og ikke grader.  Når vi vet at det er 60 minutter i en grad, så er minuttene «under» 60 grader blank, nødt til å ligge på 59 grader. (Det er på en måte underforstått at vi er på graden under 60 grader, altså 59 grader, selv om det nødvendigvis ikke står det).
 • Dermed er breddegraden til der det står 59 på figuren over; 59 grader og 59 minutter, (altså 59° 59,0´ N)
 • Posisjonen til båken (det røde krysset) er dermed riktig med 59° 58,7´ N.
 • Nederst til venstre og til høyre i dette kartutsnittet står det 58´ som altså betyr 58 minutter, (og ikke grader). Så bunnen av kartet har breddegraden 59° 58,0´N.

 
Når det gjelder lengdegradene blir det på akkurat samme måten.

 • Her ser vi 5 grader (blank) markert på kartet midt på figuren oppe og nede, og deretter stiger det mot høyre. Slik er det alltid øst for nullmeridianen (Greenwich/London).
 • Til venstre for 5° blir det dermed 4° (selv om det ikke står)
 • Der det står 58 til venstre for 5° angir 58-tallet altså minutter og ikke grader. Lengdegraden blir det dermed 4° 58´ E.
 • I dette tilfellet er bare hvert andre minutt angitt. Lengdegraden til båken (det røde krysset) blir dermed 4° 57,1´ E.

 

Dette er et eksempel brukt i en animasjon i vårt nettkurs i Båtførerprøven. Kurset inneholder mange animasjoner, videoer og ikke minst oppgaver der man skal løse oppgaver i papirkart, mens man svarer og får respons digitalt på skjermen. Ikke deltager enda? Meld deg på nettkurs i dag!

Eirik Skare
Eirik Skare
Eirik er utdannet navigatør og kaptein på Sjøkrigsskolen i Bergen. I tillegg til erfaring fra ulike skip i marinen og kystvakten har han en rekke kurs og utdanning innen sjømannskap, sikkerhet, førstehjelp og navigasjon. Eirik innehar også en maritim mastergrad og har videreutdanning i nettpedagogikk.

Om bloggen

Båtførerprøven.com AS er en av landets fremste aktører innen maritime nettkurs. I denne bloggen skriver vi om aktuelle saker innen maritime kurs og deler tips og smakebiter fra Båtførerprøven og VHF Nettkurs.

Del