Google+

Nå innføres Høyhastighetsbevis på sjøen

Etter mange års debatt innføres nå et nytt Høyhastighetsbevis som er et tillegg til Båtførerprøven/Båtførerbeviset. Kravet gjelder frititidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Fristen for å skaffe seg Høyhastighetsbeviset er 1. juni 2023 og det nye kravet gjelder uavhengig av om du for eksempel har Båtførerbevis eller Fritidsskippersertifikat fra før. Her kan du lese hvordan du går frem:

Hvordan tar man Høyhastighetsbeviset?

For å ta høyhastighetsbeviset må du:

  1. Først ta Båtførerprøven (båtførerbeviset)
  2. Deretter ta et Høyhastighetskurs som består av teori, prøve og praksis

Aller først må du altså ha kompetanse på å føre (kjøre) båten. Dette må du fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt. For de fleste vil dette si at man må ta Båtførerprøven, hvis man ikke har det allerede. Hos Båtførerprøven.com kan du ta et nettkurs som er en forberedelse til eksamen/selve Båtførerprøven, som gir det som formelt heter Båtførerbeviset. Dette er en enkel og lettfattelig måte å lære seg pensum på, basert på moderne nettpedagogikk og interaktive løsninger der du tar kurset på egen mobil/nettbrett/pc. Kurset vårt er testet av flere båtmagasiner og brukerne gir oss også gode referanser. Les mer om selve båtførerprøven her og meld deg på kurset på våre nettsider.

Når du har Båtførerprøven/ Båtførerbeviset på plass, kan du deretter ta selve høyhastighetskurset som består av først en teoretisk del på nett eller i klasserom (seks timer), deretter en teoretisk prøve på en time, og til slutt en praktisk del på to til fire timer. Den praktiske delen vil enten være på båt eller vannscooter, siden dette er ganske ulike typer fartøy som krever ulik opplæring. Kurset skal gi deltakerne verktøy til selv å kunne vurdere risiko og farer ved båtkjøring i høy hastighet.

Aldersgrensen på høyhastighetskurset er 17 år, og man får Høyhastighetsbeviset først når man er 18 år. Les mer om andre aldersgrenser i båt her.

Hvor kan jeg ta selve høyhastighetskurset?

Det er Sjøfartsdirektoratet som nå fremover vil godkjenne kursstedene som kan arrangere høyhastighetskurset, og vil samle en oversikt over dette på sine nettsider

Hvorfor innføres Høyhastighetsbeviset?

Formålet med Høyhastighetsbeviset er å redusere antall omkomne og hardt skadde i fritidsbåtulykker. Om du er interessert kan du lese mer om bakgrunnen for innføring av høyhastighetsbevis her. Det har vært en debatt i mange år om innføringen av beviset, og i høringsrunden argumenterte svært mange for et lavere innslagspunkt, for eksempel 40 knop. Blant de som mente dette var Politidirektoratet.  Sjøfartsdirektoratet mente selv i sin egen utredning at de fleste risikoer knyttet til høy hastighet inntreffer på et tidligere tidspunkt enn 50 knop, og de konkluderte med at vannscootere burde ha en grense på 40 knop. Merkelig nok valgte Sjøfartsdirektoratet til slutt likevel 50 knop som grense for både båter og vannscootere.

En sannsynlig konsekvens nå, er at mange vannscootere og båter vil bli solgt med en fartssperre på 50 knop, slik at føreren slipper å måtte ta høyhastighetsbeviset.

Det er Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, som nå endres. I tillegg endres Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk fordi kravet også vil gjelde fritidsbåter ikke bare opp til 15 meter, men opp til 24 meters lengde.

Her finner du emneplanen til Høyhastighetskurset.

 

Eirik Skare
Eirik Skare
Eirik er utdannet navigatør og kaptein på Sjøkrigsskolen i Bergen. I tillegg til erfaring fra ulike skip i marinen og kystvakten har han en rekke kurs og utdanning innen sjømannskap, sikkerhet, førstehjelp og navigasjon. Eirik innehar også en maritim mastergrad og har videreutdanning i nettpedagogikk.

Om bloggen

Båtførerprøven.com AS er en av landets fremste aktører innen maritime nettkurs. I denne bloggen skriver vi om aktuelle saker innen maritime kurs og deler tips og smakebiter fra Båtførerprøven og VHF Nettkurs.

Del