Modul 1:

 

 

Denne modulen er en innledningsmodul som tar for seg en del grunnleggende elementer ved sjølivet. Vi skal i denne modulen se nærmere på:

  • Ord og uttrykk
  • Størrelser på båter
  • Trykksoner
  • Skrogformer
  • Trimplan
  • Byggematerialer
  • Båttyper
  • Konstruksjonskategori
  • CE-merking, merkeskilt
  • Forsikring av båter